Skip to content

Top 74 ที่ท่องเที่ยวขอนแก่น

รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ที่ท่องเที่ยวขอนแก่น อัปเดตข้อมูลล่าสุดที่นี่ tamadong.com. ดูเพิ่มเติม: blog https://tamadong.com/luxury

10 อันดับสถานที่ท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น

ที่ท่องเที่ยวขอนแก่น: สำรวจเมืองขอนแก่นทีละก้าว

ประวัติของขอนแก่น ขอนแก่น เป็นหนึ่งในเมืองหลวงสุดมหัศจรรย์แห่งอีสานในประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีชาวเมืองที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะเจาะจง และเขตแดนชาม่านใหญ่ที่กว้างใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์เด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ของขอนแก่น พบว่ามีประวัติการเป็นที่อยู่แห่งประชาชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยรายงานจากศิลาจารึกสูงสุดของไทย ได้พบว่าชาวเมืองในเขตนี้ได้มีชาติพันธุ์ เช่น ไทจิตต์ ลาว และ คอหงส์ ไปอยู่มาตั้งแต่เริ่มมีการระบายสร้างรามานาเมาของถิ่นภูเก็ตได้อย่างน้อย ทั้งนี้เพราะอาหารสมัยก่อน ในห้วงเขตของขอนแก่นมีเอกลักษณ์จากคนเชียงอี้ ทั้งนี้เพื่อเสริมรากฐานว่ายามสมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและพระราชลักษณะที่เจียวเสวยมาจากแผ่นดินแดนก่อนประวัติศาสตร์อย่างสำคัญที่นี่ที่เดียว ขณะนี้ ขอนแก่นเป็นเมืองที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความเป็นที่น่าสนใจตรงที่ว่า มีเอกลักษณ์ทางการกองกำลังทหารแห่งที่สามของประเทศไทย… Read More »ที่ท่องเที่ยวขอนแก่น: สำรวจเมืองขอนแก่นทีละก้าว