Skip to content

Top 35 คํา ศัพท์ ภาษา จีน คํา อ่าน คํา แปล

รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คํา ศัพท์ ภาษา จีน คํา อ่าน คํา แปล อัปเดตข้อมูลล่าสุดที่นี่ tamadong.com. ดูเพิ่มเติม: blog https://tamadong.com/luxury

100คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน

คำศัพท์ภาษาจีนคำอ่านคำแปล: วิธีอ่านและความหมายของคำศัพท์ภาษาจีน

คําศัพท์ภาษาจีน ภาษาจีนเป็นภาษาที่กว้างไปทุกภาคของโลก เป็นภาษาที่มีความยากในการเรียนรู้เพราะมีจำนวนคำศัพท์ที่มากมาย อีกทั้งยังมีรูปแบบการอ่าน และการเขียนที่แตกต่างออกไปจากภาษาไทย ดังนั้นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้เข้าใจและสื่อสารกับชาวจีนได้ดียิ่งขึ้น แต่คำศัพท์ภาษาจีนมีจำนวนมากมาย อาจทำให้คุณสับสนว่าคำศัพท์และคำอ่านที่ควรเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการใช้งาน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาแนะนำคำศัพท์ภาษาจีนที่สำคัญ และวิธีการอ่านและแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย 1000คำศัพท์ภาษาจีน 1000 คำศัพท์ภาษาจีนเป็นค่าความสามารถในการเรียนรู้ภาษาจีนภาษาแรกที่คุณควรรู้ เพราะคำศัพท์เหล่านี้เป็นพื้นฐานและสามารถใช้ในการสื่อสารทั่วไปได้ ซึ่งอาจจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสระที่มีความสำคัญเช่น “เมือง” หรือ “กาแฟ” หรือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเช่น “หมอ” หรือ “ครู” นอกจากนี้คำศัพท์ภาษาจีนชุดนี้ยังประกอบไปด้วยคำศัพท์ที่ใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับอักษรจีน นำหน้าคำศัพท์ต่างๆ… Read More »คำศัพท์ภาษาจีนคำอ่านคำแปล: วิธีอ่านและความหมายของคำศัพท์ภาษาจีน