Skip to content

Top 57 คํา คม คน ไม่ จริงใจ

รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คํา คม คน ไม่ จริงใจ อัปเดตข้อมูลล่าสุดที่นี่ tamadong.com. ดูเพิ่มเติม: blog https://tamadong.com/luxury

10 สัญญาณจับความไม่จริงใจของเพื่อน | Look Good

คำคมคนไม่จริงใจ: การพูดเท็จจริงหรือป่าว?

ความหมายของคำว่า “คนไม่จริงใจ” “คนไม่จริงใจ” หรือ “คนไม่ซื่อสัตย์” เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายคนที่ไม่เปิดเผยอารมณ์หรือความคิดในทางที่แท้จริง หรือจะเป็นคนที่เก็งกำไรหรือโกงกำไรให้กับคนอื่น คนที่ไม่จริงใจมักมีพฤติกรรมที่เข้าข้างความหลากหลาย อาทิเช่น การโกงหรือการหลอกลวงคนอื่นโดยไม่แสดงความจริงใจหรือความตั้งใจ คนไม่จริงใจส่วนใหญ่จะใช้กลเม็ดขนมอัดอเมริกาหรือลูกกลองเพื่อเปิดตัวให้ดูดีและน่าเชื่อถือในสายตาคนอื่น แต่ทว่า พวกเขาจะหลบหรือมองข้ามเหตุผลหลังความจริงในหลังคาเพื่อประโยชน์ของตัวเองเป็นอันมากกว่าความต้องการของผู้อื่นหรือสังคมทั้งโลก คนไม่จริงใจมักจะมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถเชื่อถือได้ อาทิเช่น พูดกลับหลังหลับหรือยอมเป็นเพื่อนกับคนเหล่านี้แต่ถูกลงโทษเอาไว้อย่างต่อเนื่อง คำว่า “คนไม่จริงใจ” หรือ “คนไม่ซื่อสัตย์” มักถูกนำมาใช้ในทั้งที่เป็นภาษาพูดกับคนในชีวิตประจำวันและในสื่อในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ทำให้เป็นสิ่งที่เป็นที่รู้จักของทุกคนในปัจจุบัน สาเหตุหรือเหตุผลที่คนไม่จริงใจ มีหลายสาเหตุหรือเหตุผลที่ทำให้คนไม่จริงใจ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ… Read More »คำคมคนไม่จริงใจ: การพูดเท็จจริงหรือป่าว?