Skip to content

Top 36 แปล ภาษา ผ่าน กล้อง

รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แปล ภาษา ผ่าน กล้อง อัปเดตข้อมูลล่าสุดที่นี่ tamadong.com. ดูเพิ่มเติม: blog https://tamadong.com/luxury

แปลภาษา จากภาพ แค่ ถ่ายรูป แถม แปล คอมเม้นในยูทูป มือถือ ได้ ฟรี ล่าสุด 2022 l ครูหนึ่งสอนดี

แปลภาษาผ่านกล้อง: ความสะดวกเพิ่มขึ้นในการเรียนรู้ภาษา

วิธีแปลภาษาผ่านกล้อง การแปลภาษาผ่านกล้องเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กล้องของอุปกรณ์เอ็กซ์ที่ถืออยู่หน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อแปลภาษาพร้อมกับคำบรรยายที่ปรากฏบนภาพที่กล้องจับได้ วิธีการนี้เรียกว่า Augmented Reality (AR) Translation หรือ แปลภาษาผ่านกล้อง และมีความสามารถในการแปลภาษาและแสดงในภาษาอื่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายจึงได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยี AR ในการแปลภาษาผ่านกล้อง เทคโนโลยี AR นั้นใช้ความสามารถของกล้องที่อยู่บนอุปกรณ์เอ็กซ์ที่ถืออยู่เพื่อใช้วัตถุจริงที่อยู่บนภาพเป็นพื้นที่เป้าหมายในการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมของวัตถุนั้น ๆ โดยเทคโนโลยีนี้สามารถเพิ่มข้อมูล เช่น ข้อความหรือภาพสำหรับให้ผู้ใช้ได้เห็นในยามที่ถืออุปกรณ์อยู่หน้ากับวัตถุปลายทางที่มันอยากจะแสดงข้อมูลเพื่อเป็นการเติมเต็มข้อมูลที่ใช้ในช่วงเวลาเรียกเกิดขึ้น หลักการทำงานของการแปลภาษาผ่านกล้อง การแปลภาษาผ่านกล้องสามารถทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถแปลภาพและตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในภาพพร้อมกับแปลเป็นภาษาเป้าหมายที่ผู้ใช้กำหนดได้ ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ก็สามารถอ่านภาพได้โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ระหว่างภาพมาตรฐานกับรูปภาพที่หลากหลายสำหรับแต่ละภาษาเป้าหมาย และอัลกอริทึมที่ถูกนำมาวิเคราะห์ข้อมูล เช่น… Read More »แปลภาษาผ่านกล้อง: ความสะดวกเพิ่มขึ้นในการเรียนรู้ภาษา