Skip to content

Top 62 อากาศ สิงคโปร์ พฤศจิกายน

รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ อากาศ สิงคโปร์ พฤศจิกายน อัปเดตข้อมูลล่าสุดที่นี่ tamadong.com. ดูเพิ่มเติม: blog https://tamadong.com/luxury

เที่ยวสิงคโปร์ 2023 ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง (รวมเรื่องเตรียมตัวเที่ยวสิงคโปร์)

อากาศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน: ประสบการณ์แห่งเหนือเลิศ

อากาศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน สิงคโปร์เป็นย่านเมืองที่มีอากาศร้อนและชื้นตลอดทั้งปี ด้วยความเป็นเกาะอยู่ลึกตะวันตกของมาเลเซีย และพื้นที่เมืองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของทะเลจีนใต้ ดังนั้น สิงคโปร์มีอากาศร้อนและชื้นตลอดทั้งปี ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยราว ๆ 28-31 องศาเซลเซียส และความชื้นสูงราว ๆ 80-90 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ยังมีฤดูฝนที่แตกต่างจากฤดูฝนในภูมิภาคอื่น ๆ ประเทศรอบๆ ในเดือนพฤศจิกายน เดือนพฤศจิกายนเป็นที่เย็นสบายของประเทศสิงคโปร์ ฤดูฝนจากฤดูฝนก่อนหน้าเริ่มจะสิ้นสุดลง ฝนจะเข้ามาน้อยลง และความชื้นในอากาศจะลดลง ทำให้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเยือนสิงคโปร์ ยานพาหนะที่ใช้เดินทางในสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน… Read More »อากาศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน: ประสบการณ์แห่งเหนือเลิศ