Skip to content

ภาษาจีนวันละคำ: การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ต่อวัน

เรียนภาษาจีนง่ายๆ1 ประโยคสั้นๆใช้บ่อย

คำอธิบายภาษาจีน

ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีรากศัพท์อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นหนึ่งในภาษาที่มีผู้พูดเป็นจำนวนมากที่สุดในโลก นอกจากจีนเองแล้ว ภาษาจีนยังเป็นภาษาที่คนใช้ในกิจกรรมเศรษฐกิจระบบเสรีภายใต้โลกเศรษฐกิจทั้งโซ่การส่งออกและการนำเข้า

ภาษาจีนประกอบด้วยไทยดอกเตอร์เพียงสองรูปแบบคือ ไทยดอกเต็มและไทยดอกตัวสั่น การอ่านและเขียนไทยดอกเต็มจะกลายเป็นการอ่านและเขียนไทยดอกตัวสั่นต่อจากนั้นจะมีการพูดเพิ่มเติม

ประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาจีน

การเรียนรู้ภาษาจีนมีประโยชน์มากมายทั้งต่อการพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร นอกจากนี้ภาษาจีนยังเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจีนอีกด้วย

การเรียนภาษาจีนจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในยุคดิจิตอลได้มากขึ้น เนื่องจากภาษาจีนเป็นภาษาที่มีผู้พูดอยู่กว่าหนึ่งพันล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในโลก

ภาษาจีนยังเป็นภาษาที่ใช้ในการทำธุรกิจในระดับนานาชาติ การศึกษาภาษาจีนจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการทำงานที่มีการระหว่างประเทศ และยังสามารถทำให้คุณสามารถสร้างเครือข่ายที่กว้างไกลกว่าเดิมได้

แนวทางในการศึกษาภาษาจีน

การเรียนรู้ภาษาจีนสามารถทำได้ในหลายวิธี เรียนรู้ภาษาจีนออนไลน์เป็นแบบออฟไลน์ สามารถเข้าร่วมคอร์สออนไลน์ที่มีทั้งฟรีและเสียเงินได้ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาภาษาจีนได้ที่สถาบันศึกษาที่มีคอร์สเรียนภาษาจีนหรือโรงเรียนที่สอนภาษาจีน

การศึกษาภาษาจีนยังสามารถทำได้ผ่านโปรแกรมภาษาออนไลน์ ภาษาจีนแบบเข้มแข็งมากอาจต้องใช้เวลานานกว่าการเรียนภาษาอื่น จึงควรมีความพยายามและกำลังใจในการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ภาษาจีน

การสอนภาษาจีนแบบเต็มเวลาเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้เร็วขึ้น และให้คาบสอนครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ส่วนการสอนภาษาจีนแบบส่วนบุคคลเน้นเนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่ายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

โดยทั่วไปแล้วหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน จะแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ ซึ่งประกอบไปด้วยการอ่าน เขียน พูด และฟัง

วิธีการอ่านและเขียนภาษาจีน

การอ่านและเขียนภาษาจีนมีรูปแบบของตัวอักษรที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกยากหรือซับซ้อนในการอ่านและเขียน ดังนั้นการศึกษาพื้นฐานของภาษาจีนจะเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้วิธีการอ่านและเขียนตัวอักษรที่อยู่ในภาษาจีน

การเรียนรู้วิธีการอ่านและเขียนเชิงพื้นฐานในภาษาจีนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนประโยคพื้นฐานได้ โดยเรียนรู้วิธีการใช้ตัวอักษรอังกฤษในภาษาจีนเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้มีความคุ้นเคยและเข้าใจรูปแบบการอ่านและเขียนในภาษาจีนได้ง่ายขึ้น

การใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

การใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าเราจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทำงาน หรือเดินทาง เราต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสารกับคนในสังคมที่น้ำคุ้มกันของนักท่องเที่ยวภาษาจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การใช้ภาษาจีนในตัวเมืองแนวคิดใหม่เมืองใหม่จะเน้นการป้องกันความสัมพันธ์กับสังคมภายนอกและการเข้าใจชื่อนอกชื่อในแต่ละแนวคิดว่าถ้าลูกค้าคนจีนที่กำหนดโครงร่างผลิตภัณฑ์นี้ครับโครงร่างภาษาจีนวิเศษเป็นลูกบ้านของเรื่องลงมา ซึ่งนอกจากกำหนดขั้นตอนการประกอบภาษาจีนแล้ว ยังเป็นเทคโนโลยีของภาษาจีนและภาษาจีนที่มีพลังครอบคลุมกระทบทั้งใหม่นักท่องเที่ยวเพิ่มและชาวจีนเก่านี้

ช่วยเหลือในการสื่อสารกับชาวจีน

การเรียนภาษาจีนเป็นการช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับชาวจีนได้อย่างราบรื่น ภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชุมชนชาวจีนทั่วโลก ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาจีนจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจความคุ้นเคยและวัฒนธรรมของชาวจีนได้

การสื่อสารกับชาวจีนในภาษาที่เข้าใจกันสนิทจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความไว้วางใจและสร้างคว

เรียนภาษาจีนง่ายๆ1 ประโยคสั้นๆใช้บ่อย

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ภาษา จีน วัน ละ คำ คําศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 500 คํา, คําศัพท์ภาษาจีน 10000 คํา, ประโยคภาษาจีน พร้อมคําอ่าน, 1000คำศัพท์ภาษาจีน, ภาษาจีนเบื้องต้น คําศัพท์, คํา ศัพท์ภาษาจีนกลาง ในชีวิต ประ จํา วัน, คําศัพท์ภาษาจีน 10000 คํา พร้อมคําอ่าน, คําศัพท์ภาษาจีน 10000 คํา pdf

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษา จีน วัน ละ คำ

เรียนภาษาจีนง่ายๆ1 ประโยคสั้นๆใช้บ่อย
เรียนภาษาจีนง่ายๆ1 ประโยคสั้นๆใช้บ่อย

หมวดหมู่: Top 72 ภาษา จีน วัน ละ คำ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tamadong.com

คําศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 500 คํา

คำศัพท์ภาษาจีนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของคนจีน ไม่ว่าจะเป็นในการสื่อสารกับผู้คนรอบตัวหรือในการอ่านและเขียนเอกสารต่าง ๆ หากคุณต้องการที่จะเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ เราได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนที่น่าสนใจ และสำคัญประจำวันไว้ 500 คำไว้ให้คุณเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสะดวกและเป็นประโยชน์

คำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวันสามารถแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับการกินและดื่ม คำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทาง คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน และอื่น ๆ ดังนั้น เราจะมาตรวจสอบคำศัพท์ภาษาจีนบางส่วนที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันนี้

1. เมนูอาหาร (Cai Dan 菜单)
ในการเข้าร้านอาหารจีน คำว่า เมนู (Cai Dan) จะถูกนำมาใช้ในการสั่งอาหาร คุณสามารถที่จะถามเพื่อดูเมนูอาหารได้โดยพูดว่า “请给我一份菜单” (Qing gei wo yi fen cai dan) ซึ่งหมายความว่า “โปรดให้แก้วมาคำสั่ง”

2. เวลา (Shi Jian 时间)
ในการถามเวลาในภาษาจีน คุณสามารถถามได้ว่า “现在几点钟?” (Xianzai ji dian zhong) ซึ่งหมายความว่า “ตอนนี้กี่โมง?” เมื่อคุณได้รับคำตอบ คุณสามารถใช้คำว่า “谢谢” (Xie xie) เพื่อบอกขอบคุณ

3. อากาศ (Tian Qi 天气)
เมื่อคุณต้องการทราบสภาพอากาศ คุณสามารถถามได้ว่า “天气怎么样?” (Tian qi zen me yang) หรือ “วันนี้อากาศเป็นอย่างไร?” และคุณจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอน

4. การเดินทาง (Lu Xing 旅行)
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมีหลายคำ เช่น ขับรถ (开车 kai che) เดินทางโดยรถไฟ (乘火车 cheng huo che) เดินทางโดยเครื่องบิน (乘飞机 cheng fei ji) หรือเดินทางเครื่องนั่งเรือ (乘轮船 cheng lun chuan)

5. สิ่งของที่ห้าม (Jin Zhi 禁止)
หากคุณเข้าสู่พื้นที่ห้ามเข้า คำว่า “禁止” (Jin Zhi) จะถูกใช้ในการบอกคุณว่าห้ามผ่าน คุณสามารถอ่านสิ่งแปลกปลื้มบนป้ายทางเข้าโดยใช้คำศัพท์ในตำแหน่งนี้เพื่อบอกคุณว่าห้ามผ่าน

6. การชัก (Ling 另)
เมื่อคุณต้องการออกเสียงแตกต่างออกไปจากภาษาอื่น คำว่า “另” (Ling) จะถูกนำมาใช้เพื่อแสดงการต่างกันของกลุ่มคำ ตัวอย่างเช่น “另一个” (Ling yi ge) หมายความว่า “อีกหนึ่ง”

คำศัพท์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของคำศัพท์ภาษาจีนที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เหล่าสัญลักษณ์และคำว่าที่คุณเรียนรู้จะช่วยให้คุณเข้าใจและโต้ตอบกับคนจีนได้ง่ายขึ้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

คำถาม: มีวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนให้ง่ายขึ้นไหม?
คำตอบ: ใช่ เพียงแค่คุณต้องมีความอดทนและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนได้โดยการอ่านหนังสือ เรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันภาษาจีน หรือเข้าร่วมคอร์สเรียนภาษาจีน ทำให้คุณเรียนรู้คำศัพท์ที่คุณสนใจและมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน

คำถาม: คำศัพท์ภาษาจีนจำเป็นต้องเรียนรู้เป็นจำนวนมากหรือไม่?
คำตอบ: คำศัพท์ภาษาจีนมีจำนวนมาก แต่คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งหมด คุณสามารถเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและงานที่คุณทำอยู่ โดยทราบว่าความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในแต่ละวันจะส่งผลให้คุณมีความคุ้นเคยกับภาษาจีนมากขึ้น

คำถาม: ทำไมคำศัพท์ภาษาจีนเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของคนจีน?
คำตอบ: ภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศจีน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนจีนต้องรู้เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้คนรอบตัวได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ การรู้คำศัพท์ภาษาจีนยังช่วยให้สามารถอ่านและเขียนเอกสารต่าง ๆ ภาษารอบตัวได้ ทำให้ผู้คนจีนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย

คําศัพท์ภาษาจีน 10000 คํา

คำศัพท์ภาษาจีน 10000 คำ: การเรียนรู้ภาษาจีนในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมและสำคัญอย่างมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจากจีนเป็นอีกหนึ่งภาษาสำคัญ ที่ถือกำเนิดมาอย่างยาวนานและสร้างผลกระทบสู่สังคมนานาชาติ ดังนั้นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 10,000 คำ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณได้มีพื้นฐานและเข้าใจภาษาจีนได้อย่างราบรื่น ในบทความนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาจีน 10,000 คำดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง

การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 10,000 คำในปัจจุบันสามารถทำได้หลายวิธี อาทิ ใช้หนังสือเรียนภาษาจีน ใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง หรือเข้ารับการฝึกภาษาจีนจากสถาบันการศึกษา โดยที่สิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนรู้คำศัพท์จีน 10,000 คำ คือความตั้งใจและความพยายามในการศึกษา แม้ว่าจะดูเหมือนพลาดเพียงแค่คำศัพท์เท่านั้นแต่ในความจริงแล้วคำศัพท์เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาทักษะในการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนในภาษาจีน

หลายคนอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 10,000 คำ ดังนี้

คำถาม 1: จำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์จีน 10,000 คำเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่?
คำตอบ: ในชีวิตประจำวัน เราไม่จำเป็นต้องพูดหรือเขียนภาษาจีน 10,000 คำทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การมีพื้นฐานคำศัพท์จีนอย่างแน่นหนาก็จะช่วยให้เราสามารถเล่าเรียนผ่านการอ่าน การพูดติดต่อกับคนจีน และการท่องเที่ยวไปที่จีนได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้เรายังสามารถใช้คำศัพท์เหล่านี้ในการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือเพื่อเปิดตัวในการสมัครงานกับบริษัทต่างๆที่มีฐานการผลิตหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจีน

คำถาม 2: มีวิธีใดที่ช่วยให้เราจดจำคำศัพท์จีนได้ดี?
คำตอบ: การจำคำศัพท์จีนมีหลายวิธี อาทิ การอ่านและเขียนคำศัพท์ การฟังเสียงคำ และเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนคือเพื่อช่วยให้เราจดจำคำบางคำได้หลากหลายวิธี อย่างไรก็ตามวิธีที่ดีที่สุดในการจดจำคำศัพท์จีนคือการใช้สื่อสารเป็นภาษาจีน โดยใช้คำศัพท์ที่ได้เรียนรู้มาเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการอนุญาติรูปแบบคำ

คำถาม 3: คำศัพท์จีน 10,000 คำต่างมีความยากง่ายแตกต่างกันอย่างไร?
คำตอบ: คำศัพท์จีน 10,000 คำสามารถแบ่งออกเป็นหลายๆระดับความยากง่าย อย่างไรก็ตาม มักจะมีคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นคำที่ทำให้ผู้เรียนเริ่มต้นได้สะดวกทั้งในการอ่าน การพูด และการเขียน จากนั้นนี้จะมีคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการเข้าใจหรือเรียนรู้ในบทเรียนใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

คำถาม 4: มีเคล็ดลับใดในการฝึกกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะคำศัพท์จีน 10,000 คำหรือไม่?
คำตอบ: การฝึกกิจกรรมเพื่อพัฒนาคำศัพท์จีน 10,000 คำควรใช้เทคนิคที่หลากหลาย เช่น ใช้จดหมายภาษาจีนโดยจดคำศัพท์ที่ผู้เรียนต้องการจดจำทุกวัน เล่นเกมที่เป็นภาษาจีน หรือใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยในการฝึกภาษาจีน

ในสรุป การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 10,000 คำเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าการจดจำคำศัพท์จะเป็นเรื่องที่ยากในบางครั้ง อย่างไรก็ตามความตั้งใจและความพยายามในการฝึกภาษาจีนจะช่วยให้คุณสามารถยอมรับและเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างราบรื่น

มี 27 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษา จีน วัน ละ คำ.

🇨🇳รับสอนพิเศษภาษาจีนค่ะ🇨🇳 On Twitter:
🇨🇳รับสอนพิเศษภาษาจีนค่ะ🇨🇳 On Twitter: “🎍ท่องศัพท์ Hsk4 กันค่า🎍 #เรียน ภาษาจีน #สอนพิเศษ #ภาษาจีน #เรียนจีน #เรียนจีนวันละคำ #สอนภาษาจีน #Hsk #Hsk4 #ศัพท์จีน Https://T.Co/Fqcf6Xygj1” / Twitter
The Chinese Room · 卡通老师 On Twitter:
The Chinese Room · 卡通老师 On Twitter: “✓ คำตรงข้ามที่พบบ่อย Ep.2 ✓ คำสั้น จำง่าย ใช้บ่อย #ครูพี่การ์ตูน #หลิวเหล่าซือ #ฟางเฟยเหล่าซือ #刘老师 #芳菲老师 #Thechineseroombyfangfei #สอนภาษาจีน #เรียนภาษาจีน #教汉语 #Hsk #ภาษาจีนวันละคำ #ภาษาจีนในชีวิต …
The Chinese Room · 卡通老师 On Twitter:
The Chinese Room · 卡通老师 On Twitter: “✓ คำตรงข้ามที่เจอบ่อย ๆ Ep.1 ✓ จำศัพท์จากคำตรงข้าม ก็ทำให้จำได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ #ครูพี่การ์ตูน #หลิวเหล่าซือ #ฟางเฟยเหล่าซือ #刘老师 #芳菲老师 #Thechineseroombyfangfei #สอน ภาษาจีน #เรียนภาษาจีน #教汉语 #Hsk …
24 คู่คำตรงข้ามที่เจอบ่อย ในภาษาจีน
24 คู่คำตรงข้ามที่เจอบ่อย ในภาษาจีน
ภาษาจีนพื้นฐาน ท่องคำศัพท์วันละนิด - Youtube
ภาษาจีนพื้นฐาน ท่องคำศัพท์วันละนิด – Youtube
จีนจีนออนไลน์ By Mona] ฉันผิดเอง 都怪我吧。Dōu Guài Wǒ Ba โทษฉันเถอะ 是我的错。Shì Wǒ De Cuò เป็นความผิดของฉันเอง
จีนจีนออนไลน์ By Mona] ฉันผิดเอง 都怪我吧。Dōu Guài Wǒ Ba โทษฉันเถอะ 是我的错。Shì Wǒ De Cuò เป็นความผิดของฉันเอง
Daily Chinese ภาษาจีนวันละคำ - ครูจูน ตอน 鬼才信 - Youtube
Daily Chinese ภาษาจีนวันละคำ – ครูจูน ตอน 鬼才信 – Youtube
จีนจีนออนไลน์ By Mona] 撇嘴 Piězuǐ เบ้ปาก แบะปาก 例: 小孩儿撇嘴要哭。 Xiǎoháir Piězuǐ Yào Kū เด็กน้อยแบะปากจะร้องไห้
จีนจีนออนไลน์ By Mona] 撇嘴 Piězuǐ เบ้ปาก แบะปาก 例: 小孩儿撇嘴要哭。 Xiǎoháir Piězuǐ Yào Kū เด็กน้อยแบะปากจะร้องไห้
ศัพท์ภาษาจีน เครื่องมืออุตสาหกรรม | Suparat
ศัพท์ภาษาจีน เครื่องมืออุตสาหกรรม | Suparat
ภาษาจีนวันละคำ : สัมผัสที่หก หรือ เซ้นส์ - Youtube
ภาษาจีนวันละคำ : สัมผัสที่หก หรือ เซ้นส์ – Youtube
หนังสือ เรียนศัพท์จีนวันละนิด พูดจีนวันละหน่อย : คำศัพท์ภาษาจีน เรียนภาษาจีน อักษรข้าง ไวยากรณ์จีน Hsk | Lazada.Co.Th
หนังสือ เรียนศัพท์จีนวันละนิด พูดจีนวันละหน่อย : คำศัพท์ภาษาจีน เรียนภาษาจีน อักษรข้าง ไวยากรณ์จีน Hsk | Lazada.Co.Th
Chinesehaowan🍅🐼 On Twitter:
Chinesehaowan🍅🐼 On Twitter: “早安~🌞💫วันนี้แอดเอาประโยคจากมีมภาษาจีนมาฝากทุกคนนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้บ้างน้าาา 🍅🫶🏻🧚🏻‍♂️ #ภาษาจีน # ภาษาจีนวันละคำ #ภาษาจีนกลาง #ภาษาจีนง่ายๆ #ภาษาจีนออนไลน์ #ภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน #Chinesehaowan …
ภาษาจีนวันละหลายคำ
ภาษาจีนวันละหลายคำ
จีนจีนออนไลน์ By Mona] 渣 Zhā กาก เศษ #Hsk6 玻璃渣 Bō Li Zhā เศษกระจก
จีนจีนออนไลน์ By Mona] 渣 Zhā กาก เศษ #Hsk6 玻璃渣 Bō Li Zhā เศษกระจก
ภาษาจีนวันละคำกับ Chinaprovisa ตอนที่ 2 (คำศัพท์พื้นฐาน) - Chinaprovisa รับทำวีซ่าประเทศจีน
ภาษาจีนวันละคำกับ Chinaprovisa ตอนที่ 2 (คำศัพท์พื้นฐาน) – Chinaprovisa รับทำวีซ่าประเทศจีน
24 คู่คำตรงข้ามที่เจอบ่อย ในภาษาจีน
24 คู่คำตรงข้ามที่เจอบ่อย ในภาษาจีน
เรียนจีนวันละ 10 นาที เน้นเนื้อหาใช้ภาษาจีนรอบๆ ตัวเรา ชุด วันต่างๆ ที่มีมากกว่าใช้คำว่า 星期... - Youtube
เรียนจีนวันละ 10 นาที เน้นเนื้อหาใช้ภาษาจีนรอบๆ ตัวเรา ชุด วันต่างๆ ที่มีมากกว่าใช้คำว่า 星期… – Youtube
ภาษาจีนวันละคำจำขึ้นใจ/ อ.จาง จิ้ง - Chantrabook หนังสือมือสองสภาพดี หนังสือเก่า หนังสือหายาก,Online, : Inspired By Lnwshop.Com
ภาษาจีนวันละคำจำขึ้นใจ/ อ.จาง จิ้ง – Chantrabook หนังสือมือสองสภาพดี หนังสือเก่า หนังสือหายาก,Online, : Inspired By Lnwshop.Com
คำศัพท์ภาษาจีนวันละคำ : 会 สามารถ
คำศัพท์ภาษาจีนวันละคำ : 会 สามารถ
จีนจีนออนไลน์ By Mona] ห้องน้ำ ในภาษาจีน 卫生间 Wèi Shēng Jiān 厕所Cè Suǒ 洗手间Xǐ Shǒu Jiān 浴室 Yù Shì ห้องอาบน้ำ 公共厕所 Gōnggòng Cèsuǒ ห้องน้ำสาธารณะ
จีนจีนออนไลน์ By Mona] ห้องน้ำ ในภาษาจีน 卫生间 Wèi Shēng Jiān 厕所Cè Suǒ 洗手间Xǐ Shǒu Jiān 浴室 Yù Shì ห้องอาบน้ำ 公共厕所 Gōnggòng Cèsuǒ ห้องน้ำสาธารณะ
น่ารักจัง! ภาษาจีน ความเป็นมาและความสำคัญ - Thocahouse.Vn
น่ารักจัง! ภาษาจีน ความเป็นมาและความสำคัญ – Thocahouse.Vn
Chinesehaowan🍅🐼 On Twitter:
Chinesehaowan🍅🐼 On Twitter: “晚安啦~วันนี้แอดเอาคำแสลงจีน มาแชร์กับทุกคนก่อนนอนนะคะ เป็นคำง่ายๆที่เราคุ้นเคยกันเลย ใครแฟนซีรี่ย์จีนน่าจะเจอในหลายๆเรื่องแล้วน้า ฝากแชร์ ฝากไลก์กันด้วยนะคะ 周末愉快哦~😛🎄🥂 #แสลงจีน #ภาษาจีน #เรียนภาษาจีน #Dek65 …
คำศัพท์ภาษาจีน วันละ 5 คำ คำศัพท์จีนพื้นฐานที่ควรรู้ไว้
คำศัพท์ภาษาจีน วันละ 5 คำ คำศัพท์จีนพื้นฐานที่ควรรู้ไว้
ภาษาจีนวันละคำ - Youtube
ภาษาจีนวันละคำ – Youtube
วันในภาษาจีน (Part 1) - วันจันทร์ ถึง อาทิตย์ ภาษาจีน (Days Of The Week In Chinese)
วันในภาษาจีน (Part 1) – วันจันทร์ ถึง อาทิตย์ ภาษาจีน (Days Of The Week In Chinese)
พาสปอร์ตภาษาจีน | Needhobby
พาสปอร์ตภาษาจีน | Needhobby
คำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำอ่าน: เรียนรู้ผ่านคำศัพท์เบื้องต้น
คำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำอ่าน: เรียนรู้ผ่านคำศัพท์เบื้องต้น
Diary By Onnie: ศัพท์จีน วันละ20คำ Ep 2
Diary By Onnie: ศัพท์จีน วันละ20คำ Ep 2
50 คำอวยพรตรุษจีน 2566 คำอวยพรภาษาจีน ความหมายดี เฮงๆ ปังๆ
50 คำอวยพรตรุษจีน 2566 คำอวยพรภาษาจีน ความหมายดี เฮงๆ ปังๆ
จีนจีนออนไลน์ By Mona] 一起 Yī Qǐ 一块儿 Yī Kuài แปลว่า ด้วยกัน 例:กินข้าวด้วยกัน 一起吃晚饭。 Yīqǐ Chī Wǎnfàn
จีนจีนออนไลน์ By Mona] 一起 Yī Qǐ 一块儿 Yī Kuài แปลว่า ด้วยกัน 例:กินข้าวด้วยกัน 一起吃晚饭。 Yīqǐ Chī Wǎnfàn
ภาษาจีนวันละคำ
ภาษาจีนวันละคำ
10
10 “จ้าย เจี้ยน” แปลว่าอะไร? ภาษาจีนวันละคำจำง๊ายง่าย – Vnptschool.Edu.Vn/Th
ภาษาจีนวันละ 2 คำ ประจำวันนี้✨🇨🇳 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Chinessss | Lemon8
ภาษาจีนวันละ 2 คำ ประจำวันนี้✨🇨🇳 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Chinessss | Lemon8
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน: วิธีเพิ่มคำศัพท์ในชีวิตประจําวันของคุณ - Lethanhton.Edu.Vn
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน: วิธีเพิ่มคำศัพท์ในชีวิตประจําวันของคุณ – Lethanhton.Edu.Vn
ศัพท์ภาษาจีนวันละคำ📚🏮
ศัพท์ภาษาจีนวันละคำ📚🏮
ภาษาจีนวันละคำ : คุ้นเคย [熟悉] จากเพลง 甜蜜蜜 | ภาษาจีน.คอม
ภาษาจีนวันละคำ : คุ้นเคย [熟悉] จากเพลง 甜蜜蜜 | ภาษาจีน.คอม “เปิดโลกอักษรจีน เปิดโลกภาษาจีน”
คุณกำลังทำอะไรอยู่ภาษาจีน: การเรียนรู้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน - Thocahouse.Vn
คุณกำลังทำอะไรอยู่ภาษาจีน: การเรียนรู้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน – Thocahouse.Vn
🇨🇳รับสอนพิเศษภาษาจีนค่ะ🇨🇳 On Twitter:
🇨🇳รับสอนพิเศษภาษาจีนค่ะ🇨🇳 On Twitter: “💕ท่องคำศัพท์ Hsk5 กันค่า💕 ❤️一起来做更好的自己吧!❤️ #เรียนภาษาจีน #ภาษาจีน #เรียนจีน #สอนภาษาจีน #ศัพท์จีน #เรียนจีนวันละคำ #ท่องศัพท์ #Hsk #Hsk5 #สอบHsk Https://T.Co/Azxbbemmvh” / Twitter
10 早安❤️ #ฝึกจีนกับมายด์ #Tiktokuni #Tiktokuniversity #Fyp #Chinesetiktok # ภาษาจีนวันละคำ #แปลจีนเป็นไทย - Vnptschool.Edu.Vn/Th
10 早安❤️ #ฝึกจีนกับมายด์ #Tiktokuni #Tiktokuniversity #Fyp #Chinesetiktok # ภาษาจีนวันละคำ #แปลจีนเป็นไทย – Vnptschool.Edu.Vn/Th
คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว - Learningstudio.Info
คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว – Learningstudio.Info
จีนจีนออนไลน์ By Mona] มาแจก 6 คำกริยา พื้นฐานในชีวิตประจำวันของเรา ไว้ท่องจำกันค่ะ #ภาษาจีน #เรียนจีน #นักเรียนจีน #เรียนภาษาจีน # ภาษาจีนวันละคำ #ภาษาจีนกลาง
จีนจีนออนไลน์ By Mona] มาแจก 6 คำกริยา พื้นฐานในชีวิตประจำวันของเรา ไว้ท่องจำกันค่ะ #ภาษาจีน #เรียนจีน #นักเรียนจีน #เรียนภาษาจีน # ภาษาจีนวันละคำ #ภาษาจีนกลาง
24 คู่คำตรงข้ามที่เจอบ่อย ในภาษาจีน
24 คู่คำตรงข้ามที่เจอบ่อย ในภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาจีนวันละคำ : 一边....一边....
คำศัพท์ภาษาจีนวันละคำ : 一边….一边….
คำศัพท์ภาษาจีน วันละ 5 คำ คำศัพท์จีนพื้นฐานที่ควรรู้ไว้
คำศัพท์ภาษาจีน วันละ 5 คำ คำศัพท์จีนพื้นฐานที่ควรรู้ไว้
คำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำอ่าน: เรียนรู้ผ่านคำศัพท์เบื้องต้น
คำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำอ่าน: เรียนรู้ผ่านคำศัพท์เบื้องต้น
ภาษาจีนวันละ 2 คำ ประจำวันนี้✨🇨🇳 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Chinessss | Lemon8
ภาษาจีนวันละ 2 คำ ประจำวันนี้✨🇨🇳 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Chinessss | Lemon8
วกขก.ภาษาจีน วันละคำ - Youtube
วกขก.ภาษาจีน วันละคำ – Youtube
บทสนทนาภาษาจีน ไปเที่ยว: สำคัญมากในการพบเจออาสาสอนภาษาจีน - Lethanhton.Edu.Vn
บทสนทนาภาษาจีน ไปเที่ยว: สำคัญมากในการพบเจออาสาสอนภาษาจีน – Lethanhton.Edu.Vn
เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น: เทคนิคการสอนที่จะทำให้คุณเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว - Thcsvinhmy.Edu.Vn
เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น: เทคนิคการสอนที่จะทำให้คุณเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว – Thcsvinhmy.Edu.Vn
Hello_Chinese On Twitter:
Hello_Chinese On Twitter: “🤦🏼‍♂️前男友 (Qián Nán Yǒu / เฉียน หนาน โหย่ว) แฟนเก่าผู้ชาย Ex-Boyfriend 🤷🏻‍♀️前女友 (Qián Nǚ Yǒu / เฉียน นวี๋ โหย่ว) แฟนเก่าผู้หญิง Ex-Girlfriend #เรียนจีน #เอกจีน #ศิลป์จีน #ภาษาจีน #คำศัพท์ ภาษาจีน #คัดศัพท์ภาษาจีน …

ลิงค์บทความ: ภาษา จีน วัน ละ คำ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ภาษา จีน วัน ละ คำ.

ดูเพิ่มเติม: blog https://tamadong.com/luxury

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *