Skip to content

คืนเงินภาษี 2563: ทำไมควรรีบยื่นเรื่องการเงิน

วิธีตรวจสอบการคืนภาษี และอัพโหลดเอกสารในการขอคืนภาษี | ยื่นภาษีด้วยตัวเอง Ep.9

การยื่นคืนภาษีของบุคคลธรรมดา

การยื่นคืนภาษีเป็นกระบวนการที่ใช้ในการขอคืนจำนวนเงินภาษีที่เสียจากรายได้ของบุคคลธรรมดา เมื่อบุคคลธรรมดาได้ชำระภาษีเกินจำนวนที่ต้องชำระ เศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพ) ก็จะทำการคืนเงินภาษีให้กับผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะยื่นคืนภาษี

การยื่นคืนภาษีนั้นมีหลายวิธี และเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้เสียภาษีต้องปฏิบัติตาม โดยกรุงเทพกำหนดให้มีระยะเวลาที่กำหนดในการยื่นคืนภาษี นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับการคืนเงินภาษี

การยื่นคืนภาษีของบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาท

สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาท สามารถยื่นคืนภาษีได้ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงการคลัง ซึ่งกำหนดให้ผู้เสียภาษียื่นคืนภาษีเองหรือเบิกคืนภาษีได้เมื่อรวมกันในจำนวนเงินไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี

รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นในการยื่นคืนภาษี

สำหรับผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะยื่นคืนภาษี จำเป็นต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นเพื่อยื่นคืนภาษี หนังสือรับรองการจ้างงาน (ภ.ง.ด.1) หรือสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการได้รับเงินคืนภาษี (ภ.ง.ด.2) หรือใบแจ้งยอดภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.2ก) และสำเนาบัตรประชาชน นอกเหนือจากนี้ยังมีเอกสารอื่นๆ ที่อาจจำเป็นต้องเตรียมไว้ตามกรณี

วิธีการยื่นคืนภาษีออนไลน์

ราชการได้มีการพัฒนาระบบการยื่นคืนภาษีให้สามารถทำได้ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th- e-refund) ซึ่งให้บริการการยื่นคืนภาษีของปีภาษี 2563 ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้เสียภาษีสามารถกรอกข้อมูลเงินได้รับคืนภาษีและทำการยื่นคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

วิธีการยื่นคืนภาษีด้วยสื่ออื่นๆ เช่น ไปภาคสนามหรือไปยื่นหนังสือ

นอกจากการยื่นคืนภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรแล้ว ยังสามารถยื่นคืนภาษีได้อย่างอื่นๆ เช่น การไปยื่นภาษีส่วนบุคคลเองที่สำนักงานภาคสนามของกรมสรรพากร หรือการยื่นหนังสือขอคืนภาษีผ่านทางไปรษณีย์

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติเพื่อจะได้รับการคืนภาษี

เพื่อที่จะได้รับการคืนภาษี ผู้เสียภาษีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด อาทิเช่น ต้องเป็นผู้เสียภาษีทุกกรณีที่มีรายได้ถือว่ามีรายได้เกินกว่าที่กำหนดให้ต้องทำการรายงานรายได้และเสียภาษี มีข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แสดงได้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนด เป็นต้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการรับคืนภาษี

หลังจากที่ส่งคำขอคืนภาษีแล้ว มีระยะเวลาที่กำหนดเพื่อกรมสรรพากรตรวจสอบและพิจารณาคำขอ ซึ่งบุคคลธรรมดาใช้เวลาประมาณ 30 วัน และนิติบุคคลใช้เวลาประมาณ 45 วัน หลังจากนั้น กรมสรรพากรจะถ่ายบรรทัดภาษีคืนเงินภาษีไปยังบัญชีของผู้เสียภาษีที่ต้องการคืน

ช่องทางการตรวจสอบและติดตามเงินคืนภาษี

เพื่อตรวจสอบและติดตามเงินคืนภาษี ผู้เสียภาษีสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th- e-refund) และใช้บริการตรวจสอบสถานะภาษีและคืนภาษี รวมถึงตรวจสอบการยื่นภาษีออนไลน์ได้รายละเอียดเพิ่มเติม

ความสามารถในการยื่นคืนภาษีของโปรแกรมการเงิน

โปรแกรมการเงินสามารถทำการยื่นคืนภาษีให้กับผู้เสียภาษีได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย โดยมีฟังก์ชันการคำนวณภาษีและการยื่นคืนภาษีอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำเอกสารที่จำเป็นในการยื่นคืนภาษีหรือเปิดใบแจ้งยอดภาษีเงินได้ มีฟีเจอร์รายงานและคำนวณเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพ

วิธีป้องกันปัญหาในกระบวนการคืนภาษี

เพื่อป้องกันปัญหาในกระบวนการคืนภาษี ให้แน่ใจว่าเอกสารที่ใช้ในกระบวนการยื่นคืนภาษีมีความถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนด ทำการตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในระบบการยื่นคืนภาษีออนไลน์ให้ถูกต้องก่อนทำการยื่นคืน และทำการติดตามเงินคืนภาษีอย่างสม่ำเสมอผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคืนภาษีปี 2563 และคำตอบสำหรับคำถามที่น่าสนใจที่ส่วนผู้อ่านอาจต้องการค้นหาเพิ่มเติม

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q: ฉันควรยื่นคืนภาษีไปที่ไหน?
A: คุณสามารถยื่นคืนภาษีได้ที่สำนักงานภาคสนามของกรมสรรพากรหรือผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.rd.go.th- e-refund

Q: ฉันต้องมีเอกสารอะไรบ้างเพื่อยื่นคืนภาษี?
A: คุ

วิธีตรวจสอบการคืนภาษี และอัพโหลดเอกสารในการขอคืนภาษี | ยื่นภาษีด้วยตัวเอง Ep.9

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: คืนเงินภาษี 2563 www.rd.go.th- e-refund สอบถามการคืนภาษี, ตรวจสอบสถานะภาษี, ตรวจสอบคืนภาษี 2565, ตรวจสอบการยื่นภาษีออนไลน์, สอบถามคืนภาษี 2564, ขอคืนภาษี 2566, ตรวจสอบการยื่นภาษีออนไลน์ 2564, เช็คภาษีคืน 2566

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คืนเงินภาษี 2563

วิธีตรวจสอบการคืนภาษี และอัพโหลดเอกสารในการขอคืนภาษี | ยื่นภาษีด้วยตัวเอง Ep.9
วิธีตรวจสอบการคืนภาษี และอัพโหลดเอกสารในการขอคืนภาษี | ยื่นภาษีด้วยตัวเอง Ep.9

หมวดหมู่: Top 74 คืนเงินภาษี 2563

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tamadong.com

Www.Rd.Go.Th- E-Refund สอบถามการคืนภาษี

เว็บไซต์ www.rd.go.th- e-refund สอบถามการคืนภาษี

ภาษีเป็นเรื่องที่ผู้คนต้องจัดการเสมอไปเป็นอย่างส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวัน แต่การคืนเงินภาษีอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งเหยิงได้ เพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วในการคืนเงินภาษี เว็บไซต์ www.rd.go.th เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรมสรรพากร ได้จัดทำระบบ e-refund ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน โดยเป็นระบบที่ช่วยให้ประชาชนสามารถติดตามและสอบถามเรื่องการคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้เราเข้าใจและใช้งานเว็บไซต์ www.rd.go.th- e-refund ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ขั้นตอนแรกที่เราควรทำคือการเข้าใช้งานที่ลิงค์ http://www.rd.go.th จากนั้นให้คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ e-refund การทำรายการคืนภาษี

หลังจากเข้าสู่ระบบ เราจะพบหน้าจอที่ย่อมาจากหน้าหลักของ e-refund ในหน้าจอจะประกอบไปด้วยผังรายการคืนภาษีตามประเภทของผู้ประกอบการและประเภทของภาษี เพื่อความสะดวกในการค้นหา เว็บไซต์ได้แบ่งประเภทภาษีออกเป็น ณฑ์ ๓ ประเภทได้แก่ ภาษีขายส่งของสรรพากร ภาษีอากรขายส่งสิริมงคล และ ภาษีอื่นๆ ในการคืนภาษี ซึ่งประเภทแรกคือ ผู้เสียภาษีขายส่งของสรรพากร ประเภทที่สองคือ ผู้เสียภาษีอากรขายส่งสิริมงคล และประเภทที่สามคือ ผู้เสียภาษีอื่นๆ

ถัดไป เราควรเลือกประเภทของผู้เสียภาษีของเรา เป็นภาษีขายส่งของสรรพากร ซึ่งจะประกอบไปด้วยรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่สมัครใช้งานระบบในวงเดือนที่สองต่อจากพิมพ์ให้ถูกต้อง หลังจากนั้นให้คลิกปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่อนั้นขึ้นมา

เมื่อเราเลือกผู้เสียภาษีที่ต้องการคืนภาษี เว็บไซต์จะพาเราไปยังหน้าจอเพื่อกรอกข้อมูลในการคืนภาษี ในหน้านี้จะจัดออกเป็นหลายส่วน เช่น โอนเงินคืนเข้าบัญชี ชำระเงินที่ออกบัตรเครดิต เพิ่มหรือแก้ไขแบงค์ผู้รับเงิน ฯลฯ

ในแต่ละส่วน การกรอกข้อมูลแตกต่างกันไป และได้ระบุเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการคืนเงินภาษี หลังจากกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หลังจากนั้นให้คลิกยืนยันการทำรายการ

หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น เว็บไซต์จะแสดงหน้าต่างสรุปรายการที่คุณทำ ซึ่งจะมีข้อมูลเช่น เลขที่คำขอคืนเงินภาษี ประเภทผู้รับเงิน และวันที่ทำการซึ่งเป็นวันที่คืนภาษีจริง ซึ่งหลังจากนั้นคุณสามารถดาวน์โหลดหลักฐานการยื่นคำขอและหลักฐานใบเสร็จสิ้นการขายสินค้าได้ในหน้าเว็บไซต์

ในส่วน FAQs ด้านล่างนี้คือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งาน e-refund เพื่อความสะดวกในการตอบคำถามสำหรับผู้ที่สนใจใช้งาน

1. ข้อมูลในหน้าใบแจ้งยอดภาษีที่ต้องคืนผิดพลาดหรือไม่ตรงกับจริง ฉันควรทำอย่างไร?
หากคำขอคืนภาษีไม่ตรงกับข้อมูลจริง คุณควรติดต่อหน่วยงานภาษีท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณเพื่อแก้ไขข้อมูลตามที่เกี่ยวข้อง

2. ระบบ e-refund สามารถใช้งานได้ทุกวันแล้วแต่เวลาใด?
ระบบ e-refund สามารถใช้งานได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงยกเว้นเวลาที่ประกาศหยุดรับส่งภาษีตามประกาศของกรมสรรพากร

3. ฉันต้องเป็นผู้เสียภาษีที่ลงทะเบียนโดยต้องใช้บัญชีธนาคารเฉพาะหรือไม่?
ใช่ คุณจะต้องเป็นผู้เสียภาษีที่ลงทะเบียนและมีบัญชีธนาคารที่เปิดใช้รับเงินคืนเท่านั้น

4. ข้อมูลใบเสร็จสินค้าที่ออกโดยผู้ขายส่งจะต้องถูกต้องอย่างไร?
ใบเสร็จสินค้าที่ออกโดยผู้ขายส่งจะต้องมีข้อมูลชัดเจน รวมถึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายส่งเอง เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

5. หากข้อมูลการคืนภาษีไม่ถูกต้องในขณะทำรายการ ฉันจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่?
หลังจากที่คุณศึกษาเรื่องการคืนภาษีเรียบร้อยแล้ว การแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้องจะมีผลต่อข้อมูลภาษีที่คุณได้ทำรายการเอาไว้ ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำการยืนยันการทำรายการ

งานโอนเงินคืนเงินภาษีที่ถูกต้องและรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายทางด้านของกรมสรรพากร เว็บไซต์ www.rd.go.th เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการคืนภาษี หากคุณเป็นคนที่ต้องคืนเงินภาษี อย่าลืมทำการสอบถามและใช้งานเว็บไซต์ www.rd.go.th- e-refund เพื่อที่คุณจะสามารถคืนเงินภาษีได้อย่างสะดวกสบายและตรงตามกฎหมาย

ตรวจสอบสถานะภาษี

ตรวจสอบสถานะภาษี: ทำความเข้าใจและกระจายความรู้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้าใจเรื่องค่าและภาษีที่ต้องชำระเป็นสิ่งสำคัญ เพราะภาษีเป็นที่มาสำคัญของรายได้ของรัฐบาลในการดำเนินงานต่าง ๆ และสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ การตรวจสอบสถานะภาษีเป็นกลไกที่ช่วยตรวจสอบว่าผู้ประกอบการและประชาชนเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบภาษีและประเมินอากรของสถานประกอบการ ตรวจสอบสถานะภาษีให้ท่านความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ รวมถึงข้อดีและข้อเสียของกระบวนการดังกล่าว

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะภาษี:

1. เข้าถึงเว็บไซต์กรมสรรพากร: ท่านสามารถเข้าดูสถานะภาษีโดยตรงจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลของท่าน

2. ค้นหาเครื่องมือตรวจสอบสถานะภาษี: บางแหล่งที่จองเติมอาจมีเครื่องมือที่รวมข้อมูลภาษีที่ต้องชำระของท่านไว้ด้วย ให้ท่านกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบสถานะ

3. ตรวจสอบสถานะภาษี: เมื่อท่านกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเสร็จสิ้น ระบบจะเริ่มต้นตรวจสอบสถานะภาษี เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายในประเทศ

4. แสดงผลสถานะภาษี: เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จสิ้น ผลการตรวจสอบสถานะภาษีจะปรากฎบนหน้าจอ โดยท่านจะเห็นว่าเป็นภาษีค้างชำระหรือการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

ข้อดีของการตรวจสอบสถานะภาษี:

1. ความสะดวกสบาย: ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะภาษีได้ทั้งหมดที่บ้านหรือที่ทำงาน เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

2. ป้องกันความผิดพลาด: การตรวจสอบสถานะภาษีเป็นวิธีที่สั่งสมบูรณ์และแน่นอนในการตรวจสอบว่าผู้ประกอบการและประชาชนได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งช่วยลดปัญหาความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

3. สร้างความโปร่งใส: การตรวจสอบสถานะภาษีช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างเสียงชื่นช่วงในสังคม

ข้อเสียของการตรวจสอบสถานะภาษี:

1. ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย: ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจทำการซ่อมแซมระบบให้แสดงว่าเป็นภาษีที่ชำระไปแล้ว หรือส่งผลให้ท่านทำการตรวจสอบโดยไม่ครบถ้วน

2. ระบบที่ไม่เสถียร: บางแหล่งที่ให้บริการการตรวจสอบสถานะภาษีอาจมีปัญหาเทคนิคหรือการบำรุงรักษาเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสถานะภาษีไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาด

โดยรวมแล้ว การตรวจสอบสถานะภาษีเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเพิ่มความโปร่งใสและความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม ควรมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าว

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

Q1: ฉันสามารถตรวจสอบสถานะภาษีได้อย่างไร?
A1: ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของกรมสรรพากรและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อตรวจสอบสถานะภาษีที่ท่านต้องชำระได้

Q2: ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะภาษีคืออะไร?
A2: ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะภาษีแบ่งเป็น 1) เข้าถึงเว็บไซต์กรมสรรพากร 2) ค้นหาเครื่องมือตรวจสอบสถานะภาษี 3) ตรวจสอบสถานะภาษี และ 4) แสดงผลสถานะภาษี

Q3: ความสำคัญของการตรวจสอบสถานะภาษีคืออะไร?
A3: การตรวจสอบสถานะภาษีทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ทราบว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ และช่วยรับประเมินภาษีที่ต้องชำระ

Q4: มีข้อดีอะไรจากการตรวจสอบสถานะภาษี?
A4: ข้อดีประกอบไปด้วย ความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลสถานะภาษี ป้องกันความผิดพลาด และสร้างความโปร่งใสและน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน

Q5: มีข้อเสียอะไรจากการตรวจสอบสถานะภาษี?
A5: ข้อเสียประกอบไปด้วย ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจประพฤติให้แสดงว่าเป็นภาษีที่ชำระไปแล้ว และมีความไม่เสถียรของระบบการจองเติม

มี 20 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คืนเงินภาษี 2563.

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สรรพากรพร้อมให้บริการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ เริ่ม 1 พฤษภาคม 2563 [กระทรวงการคลัง]
รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สรรพากรพร้อมให้บริการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ เริ่ม 1 พฤษภาคม 2563 [กระทรวงการคลัง]
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ - It24Hrs
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ – It24Hrs
ปกติขอคืนเงินภาษีใช้เวลากี่วันถึงจะได้คืนครับ ภาษีปี 2560 - Pantip
ปกติขอคืนเงินภาษีใช้เวลากี่วันถึงจะได้คืนครับ ภาษีปี 2560 – Pantip
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ - Power Bank ราคาถูก แบตสำรอง ราคาถูกที่สุด, กล้องติดรถยนต์, ฟิล์มกระจก, อุปกรณ์เสริมมือถือ, Tookjingjing.Com : Inspired By Lnwshop.Com
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ – Power Bank ราคาถูก แบตสำรอง ราคาถูกที่สุด, กล้องติดรถยนต์, ฟิล์มกระจก, อุปกรณ์เสริมมือถือ, Tookjingjing.Com : Inspired By Lnwshop.Com
ตรวจสอบเงินคืนภาษี ภ.ง.ด.90/91 2565 - ทุกเรื่องโปรโมชั่น ที่อัพเดทที่สุด
ตรวจสอบเงินคืนภาษี ภ.ง.ด.90/91 2565 – ทุกเรื่องโปรโมชั่น ที่อัพเดทที่สุด
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ - It24Hrs
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ – It24Hrs
ตรวจสอบสถานะ
ตรวจสอบสถานะ “คืนภาษี” ยื่นแล้ว แต่ยังไม่ได้เงินคืน เช็กคืบหน้า ได้คืน เมื่อไร
ยื่นภาษีของปี 2563 ยังไม่ได้เงินคืนเลย ร่วมเดือนล่ะ - Pantip
ยื่นภาษีของปี 2563 ยังไม่ได้เงินคืนเลย ร่วมเดือนล่ะ – Pantip
ขอคืนภาษี ทำยังไง ทำตามนี้ได้คืนแน่นอน! แถมวิธีก็ง่ายด้วย
ขอคืนภาษี ทำยังไง ทำตามนี้ได้คืนแน่นอน! แถมวิธีก็ง่ายด้วย
Checklist ลดหย่อนภาษี 2563 เช็คให้ดี ก่อนยื่นภาษี 2564 | คิง ไว ประกันชีวิต ที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบชีวิต ที่คุณเลือกเองได้ | คิง ไว ประกันชีวิต ที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบชีวิต ที่คุณเลือกเองได้
Checklist ลดหย่อนภาษี 2563 เช็คให้ดี ก่อนยื่นภาษี 2564 | คิง ไว ประกันชีวิต ที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบชีวิต ที่คุณเลือกเองได้ | คิง ไว ประกันชีวิต ที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบชีวิต ที่คุณเลือกเองได้
ยื่นขอภาษีคืน ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ทำไมขอคืนภาษี แต่ไม่ได้รับเงิน
ยื่นขอภาษีคืน ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ทำไมขอคืนภาษี แต่ไม่ได้รับเงิน
สรรพากรพร้อมให้บริการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์
สรรพากรพร้อมให้บริการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์
ขอคืนภาษีได้ภายในกี่วัน - Pantip
ขอคืนภาษีได้ภายในกี่วัน – Pantip
เตรียมตัวก่อน 'ยื่นภาษี' ปี 2563 'ลดหย่อน' อะไรได้บ้าง?
เตรียมตัวก่อน ‘ยื่นภาษี’ ปี 2563 ‘ลดหย่อน’ อะไรได้บ้าง?
สรุปแล้ว!
สรุปแล้ว! “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษี ตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท เริ่ม 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 – Finnomena
ตรวจสอบคืนภาษี 2564 ล่าสุด เช็คขอคืนเงินภาษี Online ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร ไม่ถึงนาที | [Control C] - Youtube
ตรวจสอบคืนภาษี 2564 ล่าสุด เช็คขอคืนเงินภาษี Online ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร ไม่ถึงนาที | [Control C] – Youtube
สรรพากร
สรรพากร” หนุนโครงการ Tax From Home ต่อเนื่อง ขอผู้เสียภาษียื่นแบบฯ ออนไลน์กันโควิด-19 ระบาดซ้ำ
เช็ควิธี 'ขอคืนภาษี' จากกรมสรรพากร จะได้มีเงินออมเพิ่ม
เช็ควิธี ‘ขอคืนภาษี’ จากกรมสรรพากร จะได้มีเงินออมเพิ่ม
สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษี 2563 : อัพเดทล่าสุด ครบทุกรายการ
สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษี 2563 : อัพเดทล่าสุด ครบทุกรายการ
สรรพากร คืนภาษีเงินได้คนไทย 3.3 หมื่นล้าน เผยผูกบัญชีธนาคาร กับระบบพร้อมเพย์ได้ภาษีคืนเร็วขึ้น - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
สรรพากร คืนภาษีเงินได้คนไทย 3.3 หมื่นล้าน เผยผูกบัญชีธนาคาร กับระบบพร้อมเพย์ได้ภาษีคืนเร็วขึ้น – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ - Power Bank ราคาถูก แบตสำรอง ราคาถูกที่สุด, กล้องติดรถยนต์, ฟิล์มกระจก, อุปกรณ์เสริมมือถือ, Tookjingjing.Com : Inspired By Lnwshop.Com
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ – Power Bank ราคาถูก แบตสำรอง ราคาถูกที่สุด, กล้องติดรถยนต์, ฟิล์มกระจก, อุปกรณ์เสริมมือถือ, Tookjingjing.Com : Inspired By Lnwshop.Com
สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2562 ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2563
สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2562 ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2563
สรรพากร
สรรพากร” หนุนโครงการ Tax From Home ต่อเนื่อง ขอผู้เสียภาษียื่นแบบฯ ออนไลน์กันโควิด-19 ระบาดซ้ำ
วิธียื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2563 ทางออนไลน์ฉบับเข้าใจง่าย
วิธียื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2563 ทางออนไลน์ฉบับเข้าใจง่าย
วิธียื่นลดหย่อนภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือนปี 2563 Bualuang Knowledge Sharing
วิธียื่นลดหย่อนภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือนปี 2563 Bualuang Knowledge Sharing
ช้อปดีมีคืน จ่ายสูงสุด 30,000 บาท ได้รับเงินคืนภาษีปี 2563
ช้อปดีมีคืน จ่ายสูงสุด 30,000 บาท ได้รับเงินคืนภาษีปี 2563
วิธียื่นภาษีออนไลน์ กรมสรรพากร การคืนภาษี และอัตราภาษี 2566
วิธียื่นภาษีออนไลน์ กรมสรรพากร การคืนภาษี และอัตราภาษี 2566
ยื่นภาษีปี 2563 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการลดหย่อน เช็คสถานะ - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
ยื่นภาษีปี 2563 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการลดหย่อน เช็คสถานะ – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
ลดหย่อนภาษี ปี'63 เริ่มแล้ว เช็คลิสต์รายการทั้งหมดปี'63 ได้ที่นี่
ลดหย่อนภาษี ปี’63 เริ่มแล้ว เช็คลิสต์รายการทั้งหมดปี’63 ได้ที่นี่
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ - It24Hrs
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ – It24Hrs
ขอคืนภาษี
ขอคืนภาษี”ย้อนหลังสูงสุดได้กี่ปี ยื่นเรื่องได้ที่ไหน ได้เงินคืน
เช็คลิสต์ได้ที่นี่! ประกันลดหย่อนภาษี ปี 2563 รีบวางแผนก่อนสิ้นปี | The Bangkok Insight | Line Today
เช็คลิสต์ได้ที่นี่! ประกันลดหย่อนภาษี ปี 2563 รีบวางแผนก่อนสิ้นปี | The Bangkok Insight | Line Today
ยื่นภาษียังไง วิธียื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 ทำได้ง่ายๆ ผ่านออนไลน์
ยื่นภาษียังไง วิธียื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 ทำได้ง่ายๆ ผ่านออนไลน์
ขอคืนภาษี ทำยังไง ทำตามนี้ได้คืนแน่นอน! แถมวิธีก็ง่ายด้วย
ขอคืนภาษี ทำยังไง ทำตามนี้ได้คืนแน่นอน! แถมวิธีก็ง่ายด้วย
ยื่นภาษีปี 2563 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการลดหย่อน เช็คสถานะ - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
ยื่นภาษีปี 2563 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการลดหย่อน เช็คสถานะ – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษี 2563 : อัพเดทล่าสุด ครบทุกรายการ
สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษี 2563 : อัพเดทล่าสุด ครบทุกรายการ
รู้ไหม? สามารถขอคืนภาษีย้อนหลังสูงสุดได้กี่ปี ผ่านช่องทางไหนบ้าง เช็กเลย
รู้ไหม? สามารถขอคืนภาษีย้อนหลังสูงสุดได้กี่ปี ผ่านช่องทางไหนบ้าง เช็กเลย
Taxbugnoms] ทำไมการบริจาคเงินภาษีสนับสนุนพรรคการเมือง ถึงไม่ทำให้เราได้ เงินคืนภาษีจากสรรพากรน้อยลง ผมได้รับคำถามผ่านทางทวิตเตอร์ Taxbugnoms ว่า ...
Taxbugnoms] ทำไมการบริจาคเงินภาษีสนับสนุนพรรคการเมือง ถึงไม่ทำให้เราได้ เงินคืนภาษีจากสรรพากรน้อยลง ผมได้รับคำถามผ่านทางทวิตเตอร์ Taxbugnoms ว่า …

ลิงค์บทความ: คืนเงินภาษี 2563.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ คืนเงินภาษี 2563.

ดูเพิ่มเติม: blog https://tamadong.com/luxury

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *