Skip to content

dht11 arduino mega 2560: Cách kết nối và sử dụng

Easy DHT11 temperature and humidity module project using Elegoo MEGA2560 Arduino kit by electronzap

dht11 arduino mega 2560

I. Mô tả DHT11

DHT11 là một cảm biến nhiệt độ và độ ẩm được sử dụng phổ biến trong các dự án Arduino. Cảm biến này có khả năng đo nhiệt độ từ 0 đến 50 độ Celsius và độ ẩm từ 20% đến 90%.

II. Arduino Mega 2560

Arduino Mega 2560 là phiên bản nâng cấp của Arduino Uno. Nó được thiết kế với số lượng chân kết nối nhiều hơn và bộ nhớ lớn hơn nhiều so với phiên bản trước đó.

Arduino Mega 2560 được sử dụng rộng rãi trong các dự án yêu cầu giao tiếp với nhiều cảm biến và thiết bị ngoại vi khác nhau nhờ vào khả năng kết nối và xử lý dữ liệu mạnh mẽ.

III. Kết nối DHT11 với Arduino Mega 2560

Để kết nối DHT11 với Arduino Mega 2560, chúng ta cần sử dụng 3 chân kết nối sau:

– Chân VCC của DHT11 được kết nối với một chân nguồn +5V trên Mega 2560.
– Chân GND của DHT11 được kết nối với một chân GND trên Mega 2560.
– Chân DATA của DHT11 được kết nối với một chân I/O có sẵn trên Mega 2560 (ví dụ: chân 2).

Ngoài ra, chúng ta cần sử dụng một resistor có giá trị khoảng 5kOhm và một điện trở có giá trị 10KOhm để tạo thành mạch nối tiếp với chân DATA của DHT11.

IV. Khởi tạo thư viện và cài đặt DHT11 trên Arduino Mega 2560

Trước khi sử dụng cảm biến DHT11 với Arduino Mega 2560, chúng ta cần cài đặt thư viện DHT11. Thư viện này cung cấp các chức năng để đọc dữ liệu từ cảm biến.

Để cài đặt thư viện, chúng ta làm các bước sau:
1. Mở Arduino IDE trên máy tính.
2. Chọn “Sketch” và sau đó chọn “Include Library” và “Manage Libraries”.
3. Tìm kiếm “DHT11” trong khung tìm kiếm và chọn thư viện “DHT Sensor Library”.
4. Nhấp vào nút “Install” để cài đặt thư viện.

Sau khi thư viện được cài đặt thành công, bạn có thể bắt đầu sử dụng DHT11 với Arduino Mega 2560.

V. Đọc dữ liệu từ DHT11 trên Arduino Mega 2560

Sau khi kết nối DHT11 với Arduino Mega 2560 và cài đặt thư viện DHT11, chúng ta có thể sử dụng mã code sau để đọc dữ liệu từ cảm biến:

“`cpp
#include

#define DHTPIN 2

dht DHT;

void setup() {
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
int chk = DHT.read11(DHTPIN);

Serial.print(“Nhiệt độ: “);
Serial.print(DHT.temperature);
Serial.print(” °C\t”);

Serial.print(“Độ ẩm: “);
Serial.print(DHT.humidity);
Serial.println(” %”);

delay(2000);
}
“`

VI. Hiển thị dữ liệu đo từ DHT11 lên màn hình LCD

Để hiển thị dữ liệu đo từ cảm biến DHT11 lên màn hình LCD, chúng ta cần sử dụng một mô-đun LCD và kết nối nó với Arduino Mega 2560.

VII. Lưu trữ dữ liệu từ DHT11 vào thẻ nhớ SD

Để lưu trữ dữ liệu đo từ cảm biến DHT11 vào thẻ nhớ SD, chúng ta cần sử dụng một mô-đun thẻ nhớ SD và kết nối nó với Arduino Mega 2560.

VIII. Mở rộng ứng dụng: Kết nối DHT11 với Internet để giám sát từ xa.

Để mở rộng ứng dụng, chúng ta có thể kết nối cảm biến DHT11 với Internet để giám sát dữ liệu từ xa. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng mô-đun WiFi hoặc Ethernet và đưa dữ liệu lên một máy chủ hoặc sử dụng các dịch vụ đám mây như Thingspeak hoặc Blynk.

FAQs:

1. DHT11 Arduino code là gì?
DHT11 Arduino code là mã code được sử dụng để đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11 bằng Arduino. Thư viện DHT11 cung cấp các hàm để đọc nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến và hiển thị kết quả trên Serial Monitor hoặc các thiết bị khác như màn hình LCD.

2. DHT11 Arduino library là gì?
DHT11 Arduino library là một thư viện mã nguồn mở cho Arduino, giúp làm việc với cảm biến DHT11. Thư viện này cung cấp các chức năng để đọc dữ liệu từ cảm biến và xử lý dữ liệu đo được.

3. DHT11 Arduino Nano là gì?
DHT11 Arduino Nano là một phiên bản nhỏ gọn của Arduino board, có kích thước nhỏ hơn so với Arduino Mega 2560 nhưng vẫn có khả năng làm việc với cảm biến DHT11.

4. Arduino DHT11 Fahrenheit là gì?
Arduino DHT11 Fahrenheit là phiên bản của mã code Arduino được hiển thị dữ liệu nhiệt độ từ cảm biến DHT11 theo đơn vị Fahrenheit thay vì Celsius.

5. DHT11 pinout là gì?
DHT11 pinout là sơ đồ giao tiếp của cảm biến DHT11, xác định chân VCC, GND, và DATA của cảm biến.

6. DHT11 datasheet là gì?
DHT11 datasheet là tài liệu kỹ thuật cung cấp thông tin về chức năng, kết nối và cách sử dụng cảm biến DHT11.

7. DHT11 sensor là gì?
DHT11 sensor là cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, được sử dụng để đo độ ẩm và nhiệt độ trong môi trường. Nó sử dụng giao tiếp dựa trên giao thức 1-wire để truyền dữ liệu.

8. DHT11 temperature and humidity sensor Arduino code with LCDDHT11 Arduino Mega 2560:
“`cpp
#include
#include

#define DHTPIN 2
#define I2C_ADDR 0x27 // Địa chỉ I2C của màn hình LCD
#define LCD_COLS 16 // Số cột của màn hình LCD
#define LCD_ROWS 2 // Số hàng của màn hình LCD

dht DHT;
LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR, LCD_COLS, LCD_ROWS);

void setup() {
Serial.begin(9600);
lcd.begin(LCD_COLS, LCD_ROWS);
}

void loop() {
int chk = DHT.read11(DHTPIN);

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(“Nhiệt độ: “);
lcd.print(DHT.temperature);
lcd.print(” C”);

lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(“Độ ẩm: “);
lcd.print(DHT.humidity);
lcd.print(” %”);

delay(2000);
}
“`
Trên đây là một ví dụ về mã code sử dụng cảm biến DHT11 để đo và hiển thị nhiệt độ và độ ẩm lên màn hình LCD thông qua Arduino Mega 2560.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: dht11 arduino mega 2560 dht11 arduino code, dht11 arduino library, dht11 arduino nano, arduino dht11 fahrenheit, dht11 pinout, dht11 datasheet, dht11 sensor, dht11 temperature and humidity sensor arduino code with lcd

Chuyên mục: Top 38 dht11 arduino mega 2560

Easy DHT11 temperature and humidity module project using Elegoo MEGA2560 Arduino kit by electronzap

Xem thêm tại đây: tamadong.com

dht11 arduino code

DHT11 Arduino Code: Cách sử dụng và các vấn đề thường gặp

Arduino là một nền tảng phổ biến dùng để tạo ra các dự án điện tử DIY (làm đồ tự làm). DHT11, một cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, là một linh kiện phổ biến thường được sử dụng với Arduino. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng cảm biến DHT11 với Arduino, và cách viết mã Arduino để đọc dữ liệu từ cảm biến.

Cách sử dụng cảm biến DHT11 với Arduino:

1. Kết nối cảm biến DHT11 với Arduino: Chúng ta cần kết nối ba chân của DHT11 với Arduino, bao gồm chân VCC (nguồn), DATA (dữ liệu) và GND (mặt đất). Chân VCC được kết nối với nguồn 5V của Arduino, chân DATA được kết nối với một chân số bất kỳ trên Arduino, và chân GND được kết nối với mặt đất của Arduino.

2. Tải và cài đặt thư viện DHT11: Để làm việc với cảm biến DHT11, chúng ta cần tải và cài đặt thư viện DHT11 vào Arduino IDE (Integrated Development Environment). Để làm điều này, chúng ta có thể truy cập vào Arduino Library Manager và tìm kiếm thư viện DHT11. Sau khi tìm thấy, chúng ta chỉ cần nhấn nút “Cài đặt” để cài đặt thư viện.

3. Viết mã Arduino để đọc dữ liệu từ cảm biến: Sau khi cài đặt thư viện DHT11, chúng ta có thể viết mã Arduino để đọc dữ liệu từ cảm biến. Đầu tiên, chúng ta cần định nghĩa chân dữ liệu của DHT11. Sau đó, chúng ta cần khởi tạo một đối tượng dht11 để làm việc với cảm biến. Trong hàm setup(), chúng ta cần gửi lệnh khởi động đến cảm biến bằng cách gọi dht11.begin(). Trong hàm loop(), chúng ta có thể sử dụng các hàm dht11.readTemperature() và dht11.readHumidity() để đọc nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến.

4. In ra dữ liệu đọc được: Sau khi đọc dữ liệu từ cảm biến, chúng ta có thể in dữ liệu này ra màn hình Serial Monitor để kiểm tra. Chúng ta có thể sử dụng hàm Serial.begin() để bắt đầu giao tiếp với màn hình Serial Monitor, và hàm Serial.println() để in ra dữ liệu đọc được từ cảm biến.

Các vấn đề thường gặp khi sử dụng cảm biến DHT11 với Arduino:

1. Sai số đọc dữ liệu: Cảm biến DHT11 có thể gặp phải sai số đọc dữ liệu. Điều này có thể xảy ra do nhiều yếu tố, bao gồm sự biến đổi nhiệt độ và độ ẩm xung quanh cảm biến. Để giảm thiểu sai số, chúng ta có thể đọc dữ liệu từ cảm biến nhiều lần và tính trung bình để tìm giá trị chính xác.

2. Kết nối không chính xác: Kết nối không chính xác giữa cảm biến DHT11 và Arduino cũng có thể gây ra vấn đề. Chúng ta cần kiểm tra kỹ lại kết nối của mình để đảm bảo chân VCC được kết nối với nguồn 5V của Arduino và chân DATA được kết nối với một chân số bất kỳ trên Arduino.

3. Thư viện không tương thích: Một số phiên bản của thư viện DHT11 có thể không tương thích với một số phiên bản Arduino hoặc bản IDE mà chúng ta đang sử dụng. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thử tải và sử dụng phiên bản thư viện khác hoặc tìm kiếm các giải pháp thay thế từ cộng đồng Arduino.

4. Vấn đề về loại cảm biến: Đôi khi, vấn đề không phải từ Arduino hay mã, nhưng từ loại cảm biến DHT11 mà chúng ta sử dụng. Cảm biến không hoạt động tốt hoặc có giá trị lệch lạc có thể do cảm biến bị lỗi. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thử thay thế cảm biến bằng một cái mới để xác nhận lỗi.

FAQs:

1. Tại sao dữ liệu đọc từ cảm biến DHT11 không chính xác?

Có một số nguyên nhân có thể làm cho dữ liệu đọc từ cảm biến DHT11 không chính xác, bao gồm sai số của cảm biến, điều kiện môi trường xung quanh, và sai số trong việc đọc dữ liệu từ Arduino. Để giảm thiểu sai số, chúng ta có thể thử đọc dữ liệu từ cảm biến nhiều lần và lấy giá trị trung bình.

2. Có thể sử dụng cảm biến DHT11 để đo nhiệt độ và độ ẩm trong một phòng?

Cảm biến DHT11 hoạt động tốt để đo nhiệt độ và độ ẩm trong một phòng. Tuy nhiên, chúng ta cần đặt cảm biến ở một vị trí mà không bị che khuất bởi vật cản, và nên đặt sự chú ý đặc biệt vào việc giữ cảm biến khô ráo để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu.

3. Khi nào nên sử dụng cảm biến DHT11 thay vì DHT22?

Cảm biến DHT11 và DHT22 có chức năng tương tự nhau, nhưng DHT22 thường chính xác hơn và đo được phạm vi nhiệt độ và độ ẩm lớn hơn. Do đó, nếu bạn đang cần đo nhiệt độ và độ ẩm với độ chính xác cao hơn, bạn có thể chọn sử dụng cảm biến DHT22 thay vì DHT11.

4. Làm thế nào để hiển thị dữ liệu từ cảm biến DHT11 lên màn hình LCD?

Để hiển thị dữ liệu từ cảm biến DHT11 lên màn hình LCD, bạn cần kết nối một màn hình LCD với Arduino và sử dụng thư viện LCD tương ứng với màn hình đó. Sau đó, trong mã Arduino, bạn có thể sử dụng các hàm của thư viện LCD để hiển thị dữ liệu lên màn hình, như hàm lcd.print().

Với bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng và viết mã Arduino để làm việc với cảm biến DHT11. Cảm biến DHT11 là một linh kiện phổ biến và hữu ích trong các dự án Arduino liên quan đến đo nhiệt độ và độ ẩm. Hi vọng rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng cảm biến DHT11 và giải quyết các vấn đề thường gặp.

dht11 arduino library

Thư viện DHT11 Arduino và Hướng dẫn Sử dụng

Arduino là một nền tảng phổ biến được sử dụng rộng rãi trong dự án điện tử và IoT. Với việc tích hợp các cảm biến, Arduino trở thành một công cụ mạnh mẽ để thu thập và phân tích dữ liệu. Một cảm biến thông thường được sử dụng là DHT11, cho phép đo nhiệt độ và độ ẩm trong môi trường xung quanh. Để tiện lợi trong việc sử dụng cảm biến này, chúng ta có thể sử dụng thư viện DHT11 Arduino. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thư viện DHT11 Arduino và cách sử dụng nó.

I. Giới thiệu về thư viện DHT11 Arduino
Thư viện DHT11 Arduino là một thư viện phần mềm cho phép chúng ta đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11 thông qua các chân giao tiếp của Arduino. Với sự hỗ trợ từ thư viện này, chúng ta không cần phải viết lại mã điều khiển chi tiết để đọc dữ liệu từ cảm biến. Thay vào đó, chúng ta có thể tạo đối tượng DHT để thực hiện các hoạt động liên quan đến cảm biến DHT11.

II. Cài đặt thư viện DHT11 Arduino
Trước tiên, để sử dụng thư viện DHT11, chúng ta cần cài đặt thư viện này vào môi trường phát triển Arduino IDE. Dưới đây là các bước để cài đặt thư viện:

1. Mở Arduino IDE và chọn “Sketch” > “Include Library” > “Manage Libraries”.
2. Tìm kiếm “DHT11” trong ô tìm kiếm. Thư viện DHT11 Arduino sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
3. Nhấp vào thư viện và chọn “Install” để cài đặt.

Sau khi cài đặt thành công, chúng ta đã sẵn sàng để sử dụng thư viện DHT11 trong các dự án Arduino của mình.

III. Hướng dẫn sử dụng thư viện DHT11 Arduino
Sau khi cài đặt thư viện, chúng ta có thể bắt đầu sử dụng thư viện DHT11 trong mã Arduino. Dưới đây là các bước đơn giản để đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11:

1. Khai báo và khởi tạo đối tượng DHT11:

“`c
#include

#define DHTPIN 2 // Chân kết nối với cảm biến DHT11

DHT11 dht11(DHTPIN);
“`

2. Trong hàm `setup()`, khởi tạo giao tiếp với cảm biến DHT11:

“`c
void setup() {
Serial.begin(9600);
dht11.begin();
}
“`

3. Trong hàm `loop()`, đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến:

“`c
void loop() {
int err = dht11.read();

if (err == 0) {
Serial.print(“Nhiệt độ: “);
Serial.print(dht11.temperature);
Serial.println(” °C”);

Serial.print(“Độ ẩm: “);
Serial.print(dht11.humidity);
Serial.println(” %”);
} else {
Serial.println(“Lỗi đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11”);
}

delay(2000);
}
“`

Qua các bước trên, chúng ta đã có thể đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11 và hiển thị nhiệt độ và độ ẩm trên Serial Monitor của Arduino IDE.

IV. Câu hỏi thường gặp (FAQs)
1. Tại sao dữ liệu đọc từ cảm biến DHT11 không chính xác?
Có thể có nhiều nguyên nhân như kết nối không chính xác hoặc cảm biến bị lỗi. Hãy kiểm tra lại các kết nối và đảm bảo cảm biến hoạt động bình thường.

2. Làm cách nào để thay đổi chân kết nối của cảm biến DHT11?
Tham số `DHTPIN` trong mã điều khiển xác định chân kết nối của cảm biến. Bạn có thể thay đổi giá trị này thành số chân bạn đang sử dụng trên Arduino.

3. Tôi có thể sử dụng thư viện DHT11 với Arduino Uno không?
Đúng, thư viện DHT11 hoạt động với bất kỳ phiên bản Arduino nào có thể giao tiếp với cảm biến DHT11.

4. Làm cách nào để tăng tốc độ đọc dữ liệu từ cảm biến?
Bạn có thể thay đổi thời gian chờ trong hàm `delay()` để tăng tốc độ đọc dữ liệu. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng thời gian chờ không quá ngắn để cảm biến có đủ thời gian đáp ứng.

V. Kết luận
Thư viện DHT11 Arduino cung cấp một cách đơn giản và tiện lợi để đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11. Với việc cài đặt thư viện và sử dụng mã điều khiển, chúng ta có thể thu thập thông tin nhiệt độ và độ ẩm một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về thư viện DHT11 Arduino và cách sử dụng nó trong dự án của mình. Chúc may mắn và thành công trong việc phát triển các ứng dụng Arduino của bạn!

Từ khóa: Arduino, Cảm biến, DHT11, Thư viện, Nhiệt độ, Độ ẩm, IoT.

dht11 arduino nano

DHT11 Arduino Nano: Sự kết hợp hoàn hảo để đo độ ẩm và nhiệt độ

Trong việc giám sát môi trường, đo độ ẩm và nhiệt độ là hai thông số quan trọng để hiểu và kiểm soát điều kiện xung quanh chúng ta. Để làm được điều này một cách dễ dàng và tiện lợi, DHT11 Arduino Nano là sự lựa chọn lý tưởng. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về DHT11 Arduino Nano và cung cấp các câu hỏi thường gặp để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

DHT11 là gì?

DHT11 là một cảm biến đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường sử dụng công nghệ hiển thị kỹ thuật số. Dữ liệu đo được từ cảm biến này có thể được truyền tải và xử lý thông qua các vi điều khiển, chẳng hạn như Arduino Nano. DHT11 giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm soát các thông số môi trường quan trọng.

DHT11 Arduino Nano – Một sự kết hợp tuyệt vời

Arduino Nano là một vi điều khiển nhỏ gọn, mạnh mẽ và phổ biến trong cộng đồng điện tử. Bằng cách sử dụng DHT11 cùng với Arduino Nano, người dùng có thể tạo ra một hệ thống giám sát môi trường đáng tin cậy và dễ dàng điều khiển. Arduino Nano cung cấp khả năng kết nối và điều khiển DHT11 một cách linh hoạt, giúp người dùng tương tác với cảm biến một cách dễ dàng.

Lợi ích của việc sử dụng DHT11 Arduino Nano

Sự kết hợp giữa DHT11 và Arduino Nano mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Thứ nhất, việc sử dụng Arduino Nano giúp kết nối DHT11 với các thiết bị khác một cách dễ dàng. Bạn có thể kết nối với màn hình LCD để hiển thị giá trị đo được, hoặc có thể kết nối với module Bluetooth để truyền thông tin đến điện thoại di động của bạn.

Thứ hai, Arduino Nano cho phép người dùng điều khiển DHT11. Nếu bạn muốn đặt các ngưỡng cảnh báo cho độ ẩm hoặc nhiệt độ, bạn có thể lập trình Arduino Nano để thực hiện điều này. Khi đạt đến giá trị ngưỡng, hệ thống có thể tự động thông báo cho bạn.

Thứ ba, DHT11 Arduino Nano cung cấp tính năng lưu trữ dữ liệu. Bạn có thể lưu trữ lịch sử đo đạc để phân tích dữ liệu sau này. Việc này sẽ giúp bạn phát hiện và khắc phục các vấn đề liên quan đến môi trường, như việc định kỳ bảo trì hệ thống điều hòa hoặc kiểm tra tình trạng lưu thoáng của phòng.

Câu hỏi thường gặp về DHT11 Arduino Nano

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến DHT11 Arduino Nano:

1. Tại sao tôi chỉ nhận được dữ liệu không chính xác từ DHT11?
– Một số nguyên nhân có thể là do lỗi kết nối hoặc lỗi dây cáp. Hãy kiểm tra lại kết nối và đảm bảo rằng chúng được kết nối chính xác.
– Cũng có thể do cảm biến bị hỏng. Hãy thử sử dụng một cảm biến DHT11 mới để xác nhận cái này.

2. Tôi có thể sử dụng DHT11 Arduino Nano để giám sát từ xa không?
– Có thể. Bạn có thể sử dụng mô-đun Bluetooth hoặc module WiFi để kết nối với Arduino Nano và truyền dữ liệu đo đạc về điện thoại di động hoặc máy tính từ xa.

3. Arduino Nano có thể hiển thị dữ liệu từ DHT11 trên một màn hình LCD không?
– Có, bạn có thể kết nối DHT11 với Arduino Nano và sau đó kết nối với màn hình LCD để hiển thị dữ liệu đo đạc.

4. Tôi có thể lập trình Arduino Nano để thực hiện các thao tác điều khiển dựa trên dữ liệu từ DHT11 không?
– Vâng, bạn có thể lập trình Arduino Nano để điều khiển các thiết bị khác dựa trên dữ liệu đo đạc từ DHT11. Việc này giúp bạn tự động hóa hệ thống theo ý muốn.

5. Tôi có thể sử dụng DHT11 Arduino Nano trong các ứng dụng IoT không?
– Chắc chắn! DHT11 Arduino Nano là một sự lựa chọn tuyệt vời để sử dụng trong các ứng dụng IoT như nhà thông minh, trang trại thông minh, hoặc hệ thống giám sát môi trường.

DHT11 Arduino Nano mang lại nhiều lợi ích và tiềm năng cho việc giám sát và kiểm soát các thông số môi trường. Với khả năng kết nối và điều khiển linh hoạt, nó là một công cụ mạnh mẽ và tiện dụng cho người dùng.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề dht11 arduino mega 2560

Easy DHT11 temperature and humidity module project using Elegoo MEGA2560 Arduino kit by electronzap
Easy DHT11 temperature and humidity module project using Elegoo MEGA2560 Arduino kit by electronzap

Link bài viết: dht11 arduino mega 2560.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này dht11 arduino mega 2560.

Xem thêm: https://tamadong.com/huong-dan blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *