Skip to content

Chị Nguyễn Thị Mai

Chị Nguyễn Thị Mai: Chị Nguyễn Thị Mai là một chuyên gia Content Marketing (tiếp thị nội dung) được biết đến với khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn và sáng tạo. Chị Mai đã xây dựng các chiến dịch content marketing thành công, giúp các doanh nghiệp thu hút và tương tác với khách hàng.